:0912.14.9889

        Công ty TNHH Thành Sơn là thành viên của HTX Tây Côn Lĩnh.

HTX Tây Côn Lĩnh có 32 thành viên và được kết hợp  gồm 4 nhà.

Nhà nông là các thành viên có vùng trà shan tuyết cổ thụ nằm chải dài trên núi Tây Côn Lĩnh, có nhà khoa học chuyên đi sâu về nghiên cứu, có nhà nước hỗ trợ các chính sách phát triển đổi mới công nghệ và nâng cao dây truyền thiết bị, có nhà doanh nghiệp bao tiêu 100% nguyên liệu trà búp tươi của các thành viên và đảm nhiệm phát triển sản phẩm, có nghệ nhân Trà Nguyễn Cao Sơn.

Hotline

Hotline

0912149889