|  报名

Trà loại 2

Thành Sơn Trà

Thành Sơn Trà

價格 : 60,000 VNĐ
HỘP 200GR
Phìn Hồ Shan Trà

Phìn Hồ Shan Trà

價格 : 175,000 VNĐ
Gói 500gr
Phìn Hồ Shan Trà

Phìn Hồ Shan Trà

價格 : 35,000 VNĐ
Gói hút chân không 450gr
Phìn Hồ Shan Trà

Phìn Hồ Shan Trà

價格 : 140,000 VNĐ
Hộp 450gr

Trà Tây Côn Lĩnh

價格 : 35,000 VNĐ
Gói 100gr

Trà Giàng

價格 : 250,000 VNĐ
Hộp 150grHotline

Hotline

0912149889