|  报名

Trà loại 2

Trà Lĩnh Sơn

價格 : 300,000 VNĐ

Trà Thành Sơn

價格 : 150,000 VNĐ
Hộp 200gr

TRà Bạch Mi Tiên Cô

價格 : Call
00gr
Nguyên Liệu Trà Shan Tuyết Loại 3

Nguyên Liệu Trà Shan Tuyết Loại 3

價格 : Call
Trà nguyên liệu được đóng trong bịch hút chân không màu bạc. Mỗi bịch từ 12kg - 14kg
Nguyên Liệu Trà Shan Tuyết Loại 2

Nguyên Liệu Trà Shan Tuyết Loại 2

價格 : Call
Trà nguyên liệu được đóng trong bịch hút chân không màu bạc. Mỗi bịch từ 12kg - 14kg
Nguyên Liệu Trà Shan Tuyết Loại 1

Nguyên Liệu Trà Shan Tuyết Loại 1

價格 : Call
Trà nguyên liệu được đóng trong bịch hút chân không màu bạc. Mỗi bịch từ 12kg - 14kgHotline

Hotline

0912149889