Contact us

Xưởng 1

Tổ 9, xã Phương Độ, Tp Hà Giang
0219. 386 6464     Fax: 0219. 386 6464
trashantuyetthanhson@gmail.com
www.trashantuyetthanhson.com

Xưởng 2

Bó Đướt , Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang
0219. 386 6464     Fax: 0219. 386 6464
trashantuyetthanhson@gmail.com
www.trashantuyetthanhson.com

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

Tổ 9, xã Phương Độ, Tp Hà Giang
0219. 386 6464     Fax: 08.38 340 101
trashantuyetthanhson@gmail.com

VĂN PHÒNG TP. HỒ CHÍ MINH

405/18 Xô Viết Nghệ Tỉnh, P24 Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
0219. 386 6464     Fax: 08.38 340 101
trashantuyetthanhson@gmail.com
Your name : (*)
Your Email : (*)
Address : (*)
Phone : (*)
Department :
Message : (*)
Sercurity code : (*)  
 
 

Hotline

Hotline

0912149889