Vùng nguyên liệu 1

 • 11954618 528615970629024 8260222218426711443 n
 • abc
 • abc
 • Con sông lô nối liền Hà Giang Với Trung Quốc. Trên đường lên Núi Tây Côn Lĩnh
 • CÂY CHÈ SHAN TUYẾT CỔ THỤ TRÊN 1000 NĂM TUỔI 2 NGƯỜI ÔM, CÂY SỐNG TRÊN NÚI TÂY CÔN LĨNH CÓ ĐỘ CAO LÊN ĐẾN HƠN 2000m SO VỚI MỰC NƯỚC BIỂN
 • Trên đường lên thăm cây chè cổ thụ núi tây côn lĩnh có độ cao lên đến trên 2000m so với mặt nước biển
 • Con đường dẫn đến Vùng Chè cổ thụ núi Tây côn l,ĩnh
 • Con dường dẫn vào rừng chè cổ thụ trên núi tây côn lĩnh
 • Biển Ngôi Trường Nghèo Đơn Sơ Trên Núi Cao Tây Côn Lĩnh Hà Giang
 • Người Dân Tộc H.Mông Giúp Nhau Xây Nhà Trình Trên Núi Cao Tây Côn Lĩnh Hà Giang
 • Người Dân Tộc H.Mông Trên Núi Cao Tây Côn Lĩnh Hà Giang
 • Cây Chè Shan Tuyết Cổ Thụ Ước Tính Tuổi Thọ Có Trên 300 Năm Tuổi
 • Cây Chè Shan Tuyết Cổ Thụ Ước Tính Tuổi Thọ Có Trên 300 Năm Tuổi
 • Cây Chè Shan Tuyết Cổ Thụ Ước Tính Tuổi Thọ Có Trên 300 Năm Tuổi
 • Rừng Chè Shan Tuyết Cổ Thụ Có tuổi Thọ Trên 300 Năm Tuổi
 • Con Đường Dẫn Lên Vùng Chè Shan Tuyết Cổ Thụ Núi Cao Hà Giang
 • Con Đường Dẫn Vào Vùng Chè Shan Tuyết Cổ Thụ
 • Cây Chè Shan Tuyết Cổ Thụ Ước Tính Tuổi Thọ Có Trên 700 Năm Tuổi
 • Cây Chè Shan Tuyết Cổ Thụ Ước Tính Tuổi Thọ Có Trên 700 Năm Tuổi
 • Cây Chè Shan Tuyết Cổ Thụ Ước Tính Tuổi Thọ Có Trên 700 Năm Tuổi
 • Cây Chè Shan Tuyết Cổ Thụ Ước Tính Tuổi Thọ Có Trên 700 Năm Tuổi
 • Cây Chè Shan Tuyết Cổ Thụ Ước Tính Tuổi Thọ Có Trên 700 Năm Tuổi
 • Trên Đường Vào Rừng Thăm Những Cây Chè Cổ
 • Cây Chè Shan Tuyết Cổ Thụ Ước Tính Tuổi Thọ Có Trên 1000 Năm Tuổi
 • Cây Chè Shan Tuyết Cổ Thụ Ước Tính Tuổi Thọ Có Trên 1000 Năm Tuổi
 • Cây Chè Shan Tuyết Cổ Thụ Ước Tính Tuổi Thọ Có Trên 1000 Năm Tuổi
 • Hành Trình Vào Vùng Chè Shan Tuyết Cổ Thụ Bó Đướt
 • Hành Trình lên Núi
 • Chè Shan Tuyêt
 • buoc-6-1
 • buoc 6
 • Con đường
 • test
 • buoc 7
 • Tulips 9
 • Penguins 8
 • Lighthouse 7
 • Tulips 8
 • Penguins 7
 • Lighthouse 6
 • Koala 6
 • Tulips 7
 • Jellyfish 7
 • Hydrangeas 7
 • Tulips 6
 • Penguins 6
 • Jellyfish 6
 • Hydrangeas 6
 • Desert 6

ĐANG CẬP NHẬT NỘI DUNG

Hotline

Hotline

0912149889