Dòng Hồng Trà

trà

trà

price : 220,000 VNĐ
trà

trà

price : 380,000 VNĐ
trà

trà

price : 125,000 VNĐ

Hoàng Viên Trà

price : Call
Túi 50 gr.

Trà Hồng Shan (Hộp 150gr)

price : Call
Trà Hồng Shan (Hộp 150gr)

HỒNG TRÀ SHAN (GÓI NHÚNG TAM GIÁC)

price : Call
HỒNG TRÀ SHAN (Gói nhúng tam giác)
Trà Lạc Hồng

Trà Lạc Hồng

price : 380,000 VNĐ
Hộp100gr


Hotline

Hotline

0912149889