Trà loại 1

Bột Trà Shan Tuyết Tây Côn LĨnh

Bột Trà Shan Tuyết Tây Côn LĨnh

price : 620,000 VNĐ
Hộp 100gr (trong là lọ thủy tinh) giá: 45.000vnđ/ hộp
Bột Trà Shan Tuyết Tây Côn LĨnh

Bột Trà Shan Tuyết Tây Côn LĨnh

price : Call
Gói 100gr hía 30.000/ góiHộp 100gr (trong là hộp Thủy Tinh) 45.000/ hộp
Trà Hoa Shan Tuyết - Thành Sơn

Trà Hoa Shan Tuyết - Thành Sơn

price : 395,000 VNĐ
Túi 100g ( Trong túi có 10 túi nhỏ)

Trà Mạn Hảo

price : 450,000 VNĐ

Trà Chốt - Cao Cấp

price : 350,000 VNĐ
tra

tra

price : Call