Trà Shan Tuyết

Bột Trà Shan Tuyết Tây Côn LĨnh

Bột Trà Shan Tuyết Tây Côn LĨnh

Giá : Call
Hộp 100gr (trong là lọ thủy tinh)
Trà Shan Tuyết - Yết Tế

Trà Shan Tuyết - Yết Tế

Giá : 380,000 VNĐ
Gói 100gr
Shan Tuyết - Long Thành Trà

Shan Tuyết - Long Thành Trà

Giá : 220,000 VNĐ
Gói 100gr
Trà Shan Tuyết - Trà CHốt

Trà Shan Tuyết - Trà CHốt

Giá : 35,000 VNĐ
HỘP 100gr (bên trong trà được đóng túi hút chân không )
THÀNH SƠN TRÀ - SHAN TUYẾT

THÀNH SƠN TRÀ - SHAN TUYẾT

Giá : 305,000 VNĐ
HỘP 450gr (Hộp có 5 gói 90gr/gói và được hút chân không)