Trà Shan Tuyết

Trà Hồng Shan

Trà Hồng Shan

Giá : 225 VNĐ
Hộp 150gr
Trà Lạc Hồng

Trà Lạc Hồng

Giá : 380,000 VNĐ
Hộp100gr
Trà Lĩnh Sơn

Trà Lĩnh Sơn

Giá : 300,000 VNĐ
Hộp 200gr
Trà Thành Sơn

Trà Thành Sơn

Giá : 150,000 VNĐ
Hộp 200gr
Trà Giàng

Trà Giàng

Giá : 125,000 VNĐ
Hộp 150gr
Trà Thành Sơn

Trà Thành Sơn

Giá : 305,000 VNĐ
Hộp 450gr