Trà Shan Tuyết

Trà Chốt

Trà Chốt

Giá : 35,000 VNĐ
Hộp 100gr
Thành Sơn Trà

Thành Sơn Trà

Giá : 60,000 VNĐ
Gói 100gr
Phìn Hồ Shan Trà

Phìn Hồ Shan Trà

Giá : 175,000 VNĐ
Hộp 450gr
Phìn Hồ Shan Trà

Phìn Hồ Shan Trà

Giá : 140,000 VNĐ
Gói 500gr

Trà Tây Côn Lĩnh

Giá : 35,000 VNĐ
Gói 100gr
Bạch Mi Tiên Cô

Bạch Mi Tiên Cô

Giá : 620,000 VNĐ
Hộp 100gr (trong có 10 gói một ấm)