Dòng Trà Xanh

Trà Lĩnh Sơn

Trà Lĩnh Sơn

Giá : 300,000 VNĐ
Hộp 200gr
Trà Thành Sơn

Trà Thành Sơn

Giá : 150,000 VNĐ
Hộp 200gr
Trà Giàng

Trà Giàng

Giá : 125,000 VNĐ
Hộp 150gr
Trà Thành Sơn

Trà Thành Sơn

Giá : 305,000 VNĐ
Hộp 450gr
Trà Chốt

Trà Chốt

Giá : 35,000 VNĐ
Hộp 100gr
Thành Sơn Trà

Thành Sơn Trà

Giá : 60,000 VNĐ
Gói 100gr