Dòng Trà Xanh

Phìn Hồ Shan Trà

Phìn Hồ Shan Trà

Giá : 175,000 VNĐ
Hộp 450gr
Phìn Hồ Shan Trà

Phìn Hồ Shan Trà

Giá : 140,000 VNĐ
Gói 500gr

Trà Tây Côn Lĩnh

Giá : 35,000 VNĐ
Gói 100gr